Kerkdiensten

Terug naar het overzicht

Voorganger: ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Datum: 23-06-2024
Tijd: 16.30 uur
Informatie:

Dit is een link naar de uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

 

Collecten: 1e Werelddiaconaat (noodhulp door distributie van agrarische grondstoffen in Pakistan)
2
e kerk en eredienst
3
e onderhoud gebouwen
Zingen: Vz. Psalm 77: 8
  Psalm 119: 25
  Psalm 32: 3
  Psalm 138: 1 en 2
  Psalm 89: 15
  Psalm 2: 7
Schriftlezing: 2 Samuel 7
Tekst: 2 Samuel 7, vers 18 t/m 21

 

 

 

Preekstoel en gemeente
Kerkstraat 4, Kesteren