Gemeente

Onze Hervormde gemeente Kesteren behoort sinds 2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk neemt zij haar plaats in op basis van het convenant (= overeenkomst) van de Classis Alblasserdam. De Bijbel zien wij als Gods onfeilbare Woord en de bron en norm voor ons kerkelijk leven. Daarnaast stemmen we in met de drie formulieren van enigheid, de Twaalf Artikelen en de Geloofsbelijdenis van Nicea en Athanasius.

Woordverkondiging

Eeuwenlang bezit Kesteren al een Hervormde kerk en mag in alle vrijheid het Woord van God verkondigd worden.

  • Op 1 april 1572 veroverden de watergeuzen Den Briel. Gelijk op de eerste zondag daarna werd het Evangelie verkondigd in de kerk van de bevrijde stad.  Enkele jaren later bereikte de Reformatie ook Kesteren. Onder pastoor Gerrit van Meerten (1567-1580) is de hele gemeente overgegaan tot de Reformatie. Het predikantenbord van de gemeente begint met 1581. Vanaf die tijd tot op de huidige dag mag het Evangelie vanaf de kansel klinken. De huidige predikant, ds. A. Snoek, is de 43e dienaar van het Woord. Al meer dan 400 jaren laat de HEERE in deze gemeente Zijn Woord verkondigen. Wat een trouw en onverdiende genade!
  • Op 10 januari 1952 werd het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. Oud-predikant ds. J. van Wier (1947-1950) bepaalde toen de gemeente bij Gods rijke belofte, zoals die door de profeet Haggaï werd verkondigd: De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen (2:10).
  • ‘Nog steeds mag in deze kerk het rijke Evangelie van Gods genade en vrede verkondigd worden. Ziende op deze getrouwe Heere en Koning van de Kerk kan de toekomst worden ingegaan, wat die ook zal brengen. Hij is de Getrouwe, Die niet laat varen de werken Zijner handen.’(uit het artikel “Wederopbouw van kerk en pastorie” van ds. J. van Wier) .

Kerk

Het kerkgebouw wordt voor het eerst in de papieren genoemd in 1395. De toren is gebouwd in de 14e eeuw. Rond 1500 wordt het kerkje vervangen door een driebeukig schip en honderd jaar later vergroot met een koor. Dit koor was bijzonder. Het had een stenen overwelving en het dak was een stuk hoger dan de houten kap van het schip. Deze kerk nam een belangrijke plaats in het dorp Kesteren in. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging dit gebouw helaas verloren. In 1944 raakte de kerk door oorlogsgeweld zo beschadigd dat herbouw niet meer mogelijk was. Zodoende moest zij worden afgebroken.
Gelukkig kon in 1951 een nieuw schip tegen de oude toren worden gebouwd. Dit kon mede gerealiseerd worden doordat vier hervormde gemeenten in Overijssel (Rijssen, Wierden, Den Ham en Daarle) de kerkelijke gemeente financieel adopteerden.
Van het interieur van de oude kerk zijn prachtige stukken bewaard gebleven. Zo staat ook in de huidige kerk  – het Woord dient centraal te staan - de prachtige eikenhouten preekstoel van 1684, versierd met cherubkopjes en leeuwenkoppen centraal. Voor in de kerk hangt een koperen kroonluchter van 1650, terwijl onder en bij de preekstoel twee grafzerken van resp. 1615 en 1649 ingemetseld zijn.
In 1976 kreeg de kerk een nieuw orgel. Bij de ingebruikname mediteerde oud-predikant ds. G.S.A. de Knegt (1971-1975) over Psalm 147. In 2004 konden dankzij een schenking twee fraaie glas-in-lood-ramen worden aangebracht. Ze belichten de rijke Evangelieboodschap: ‘Ik ben het Brood des Levens’.

Bijbel gem. Kesteren
Kerkstraat 4, Kesteren