Contact

Belangstellend?

Wilt u meer over het geloof of over onze gemeente weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij staan u graag te woord. U kunt contact opnemen met ouderling W. de Greef, e-mail: degreef@hervormdkesteren.nl, tel: 06-2209 0778, of dominee Snoek, email: ds.snoek@hervormdkesteren.nl, tel: 0488-723120.

Vragen/wijzigingen

Voor Vragen/opmerkingen kunt u terecht bij de scriba van onze gemeente J. Hakkenberg: scriba@hervormdkesteren.nl
Wilt u zich laten overschrijven, uitschrijven of een adreswijziging doorgeven? Stuur dan een e-mail naar: ledenadministratie@hervormdkesteren.nl.

Website

Vragen of opmerkingen m.b.t de website? Laat ze weten aan Rita Hol: webbeheerder@hervormdkesteren.nl

Adresgegevens

Hervormde gemeente Kesteren
Kerkstraat 4
4041 XB Kesteren
Tel. 0488-481237
E-mail: scriba@hervormdkesteren.nl
Bankrekeningnummer kerkvoogdij : IBAN NL22 ABNA 0478642105 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente
Bankrekeningnummer diaconie      : IBAN NL27RABO0373710305 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Kesteren

Bloemen
Kerkstraat 4, Kesteren