Diaconie

Zorg dragen voor elkaar is een Bijbelse opdracht. De diaconie wil aan die opdracht gehoor geven door gemeenteleden te stimuleren oog voor elkaar te hebben. De afgelopen jaren hebben we veel mensen uit onze gemeente, maar ook uit ons dorp kunnen helpen. Hoewel de hulpdienst Ora et Labora is gestopt, willen we deze hulp graag blijven bieden. 

Een gesprek of hulp nodig?

Vanuit de Hervormde Gemeente Kesteren is in 2022 Marije Stegerman aangesteld als diaconaal dorpsondersteuner. Zij richt zich op inwoners in Kesteren en Opheusden die vragen of hulp nodig hebben op het gebied van eenzaamheid en financiën. Haar werk valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie. 

Financiële ondersteuning diaconale werkprojecten of acties

Als diaconie van de Hervormde Gemeente Kesteren stimuleren wij graag (jonge) gemeenteleden om diaconaal werk te gaan doen. Zodoende kunnen gemeenteleden die zich willen inzetten voor een hulpverlenings-, evangelisatie- of zendingsproject een beroep op haar doen voor financiële ondersteuning. De diaconie hoopt dat gemeenteleden zo een onvergetelijke ervaring zullen hebben en die gebruiken om ook later in hun leven dienstbaar te zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?
1. Vul het Formulier steunaanvraag diaconale werkprojecten in (in dit document staan ook de criteria vermeld om in aanmerking te komen) en mail het naar diaken Spaan (spaan@hervormdkesteren.nl).
2. Het aanvraagformulier wordt vervolgens beoordeeld door diaken Spaan/het college van diakenen waarna je een terugkoppeling krijgt. Sowieso vindt er altijd een gesprek met jou als aanvrager plaats.
De diaconie wenst je Gods zegen toe bij de voorbereiding van je diaconale werkproject/actie en ziet je steunaanvraag met veel belangstelling tegemoet.

Collectebonnen

Tijdens de kerkdienst is er naast de diaconale collecte, één collecte voor de kerk en eredienst en één voor een specifiek onderdeel van het werk van de kerkrentmeesters. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om het werk in de gemeente mogelijk te maken.
Bijdragen aan de collectes tijdens de kerkdiensten bestaan uit contant geld en collectebonnen. Door het gebruik van collectebonnen is uw gift (met inachtneming van de fiscale regels) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Klik hier om collectebonnen te bestellen.

Bankrekening diaconie

Rekeningnummer: IBAN NL27RABO0373710305 met de naam "Diaconie Hervormde gemeente Kesteren".

Kerkenraadsbank
Kerkstraat 4, Kesteren