Zending en evangelisatie

De gemeente heeft de opdracht om getuige van de Heere Jezus en missionair te zijn. Gericht op mensen dichtbij (evangelisatie) en ver weg (zending). De zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) ondersteunt de kerkenraad en stimuleert de gemeente haar roeping om een lichtend licht en zoutend zout te zijn te verstaan. Dit doet zij door: de gemeente bewust te maken van zendings- en evangelisatieactiviteiten, haar toe te rusten en actief bij activiteiten te betrekken.

Meer weten over het christelijk geloof of de Bijbel?  

ZEC3

Commissie

De zendings- en evangelisatiecommissie zet zich in voor de volgende zendings- en evangelisatieactiviteiten.

Zendingsactiviteiten

Evangelisatieactiviteiten

De ZEC is betrokken bij de plaatselijke jaarmarkt en organiseert ieder jaar een Dorpskerstzang.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
- Myrthe Hoeve - Linda en Herwin Hop - Evert Jan Keuter - Dirk Muilwijk  - Mevr. Snoek - Dirk Spaan (voorzitter; spaan@hervormdkesteren.nl)

Bijbel gem. Kesteren
Kerkstraat 4, Kesteren