Gebedskring

De gebedskring komt 1x per maand op donderdagavond bij elkaar in Eben-Haëzer om de Heere te danken, te loven voor wie Hij is, maar ook om de zorgen in onze gemeente, kerk en samenleving voor Hem neer te leggen. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden.
Voor een overzicht van de gebedskringavonden zie de activiteitenlijst.
Contactpersoon voor deze kring is: Gerda Hoeve, e-mail gerdahoeve@gmail.com, telefoon 06 11114347.

Kerkstraat 4, Kesteren