Vrouwenvereniging Febe

De tijd waarin we leven vraagt om toerusting vanuit de Bijbel, zodat vrouwen hun plaats in gezin, kerk en samenleving kunnen innemen. Vrouwenvereniging Febe wil vrouwen toerusten vanuit de Bijbel, het Woord van God.

De Bijbel is het richtsnoer voor ons handelen. Al onze uitingen en ontmoetingen worden daardoor gestempeld en sluiten aan bij het gereformeerd belijden. Ontwikkelingen in de maatschappij bekijken we vanuit Bijbels perspectief. Wat de Bijbel zegt, zal dan ook leidend zijn bij de vorming en toerusting van vrouwen om hun plaats als christen in deze wereld te vervullen en zo een voorbeeld voor hun omgeving te zijn.

De vrouwenvereniging Febe bestaat uit twee kringen die in de ochtend en de avond bij elkaar komen. We bespreken met elkaar de bijbelstudies van de hervormde Vrouwenbond Vrouw tot Vrouw. Daarnaast bezoeken we de jaarlijkse bondsdag, houden we een kerstviering en hebben jaarlijks een ontspannende activiteit.

De data kunt u vinden onder het kopje activiteiten.

Locatie: Eben Haëzer

Tijd : de ochtendkring 10:00 tot 12:00 / de avondkring 20:00 tot 22:00

Contact: vrouwenvereniging@hervormdkesteren.nl of tel 06-22732189

 

Verenigingsgebouw Eben Haezer
Kerkstraat 4, Kesteren