Meeluisteren en meekijken

Bekijken

De kerkdiensten zijn live te bekijken en beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Bestellen

Daarnaast is er de mogelijkheid om een CD van een (bepaalde) dienst te bestellen bij de familie Hol (tel. 0488-428879 of e-mail: lmholborg@gmail.com). Hier vragen we een geringe vergoeding voor.

Preekstoel en gemeente
Kerkstraat 4, Kesteren