Bijbelkring

De Bijbelkring heeft tot doel de gemeenteleden toe te rusten. Elk seizoen behandelt ds. Snoek aan de hand van een boekje een Bijbelboek. Van te voren inventariseert hij wie dit wil hebben zodat de kringleden het bij hem (of zelf) kunnen kopen. Per avond komt er één hoofdstuk aan bod. Voor de pauze behandelt de dominee het desbetreffende Bijbelgedeelte. Na de pauze gaan we als gemeenteleden met elkaar in groepjes in gesprek.

Wanneer en waar:      één keer in de maand op dinsdagavond in Eben-Haëzer.
Tijdstip:                     20.00 – 22.00 uur.
Contactpersoon:        dominee Snoek, e-mail: ds.snoek@hervormdkesteren.nl, tel. 0488-723120

Bijbel gem. Kesteren
Kerkstraat 4, Kesteren