Verenigingsberaad

In het verenigingsberaad zitten afgevaardigden van alle verenigingen. Dit beraad komt 3 keer per jaar bij elkaar om ervaringen te delen, zaken door te nemen en een eventuele invulling voor bijzondere diensten of bijeenkomsten te bespreken en voor te bereiden.
Ds. Snoek is voorzitter van het verenigingsberaad en contactpersoon.

Kerkstraat 4, Kesteren