Bibliotheek 'Lectori Salutem'

Kom je ook weer boeken ruilen?

Marius Eloise en Gerrieke mei 2020


Eindelijk is het zover…! Vanaf 29 mei is de kerkbibliotheek weer open – er kunnen weer boeken geruild worden.

Dat er behoefte aan is, is wel duidelijk. Enthousiaste leden vinden de weg weer naar Eben-Haëzer, op de vertrouwde tijd: vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur. In totaal nemen ze 45 tasjes mee, met bij elkaar opgeteld bijna 250 boeken. Die zijn door vrijwilligers (met handschoenen aan) zorgvuldig opgezocht en ingepakt.

Natuurlijk verloopt alles op vrijdagavond volgens de RIVM-voorschriften: handen ontsmetten, éénrichtingverkeer, anderhalve meter afstand houden, boeken inleveren (die drie dagen in quarantaine gaan) en je tasje met boeken pakken. ‘Wat makkelijk zo, en wat gaat het snel’, was een veelgehoorde opmerking.

Tasjes met gereserveerde boeken

Het liep allemaal gesmeerd. We zagen veel blijde gezichten. Dáár doen we het voor. Dank zij de extra inzet van vrijwilligers kan de bibliotheek op deze manier tóch open zijn. Via internet kunnen de boeken gereserveerd worden. Als je dat uiterlijk vóór donderdag 12.00 uur doet (maar eerder mag natuurlijk ook!), staan ze op vrijdag voor je klaar. Zie de instructie op deze pagina. Lukt het niet om via internet te reserveren? Telefonisch mag ook (0488-482419).

Doen! Wij als vrijwilligers zijn er klaar voor. Welkom allemaal!

Belangrijk bericht i.v.m. corona

Sinds vrijdag 29 mei 2020 is onze bibliotheek weer iedere vrijdag van 18.30-20.00 uur open. In verband met de corona-maatregelen is de werkwijze iets anders dan voorheen. U kunt vooraf boeken reserveren (rechtstreeks op internet) en de boeken ophalen op vrijdagavond. Let op: Het is dus NIET mogelijk ter plekke boeken uit te zoeken!

- Volg deze link voor instructie hoe u een account aan kunt maken en boeken reserveren
- Laat het venster openstaan, ga terug naar de website en
- Volg deze link om een account aan te maken en deze link om in te loggen op een bestaand account

- Reserveer maximaal 3 boeken per pasje vóór donderdag 12.00 uur; in de vakantieperiode (10 juli-21 augustus) kunt u 5 boeken reserveren en is de uitleentermijn langer, zie hieronder

- Lever de boeken die in uw bezit zijn in en neem de nieuwe boeken mee op vrijdagavond tussen 18.30-20.00 uur in Eben Haëzer

 

LET OP:

- Kom zoveel mogelijk alleen

- Ontsmet uw handen bij binnenkomst (ontsmettingsmiddel aanwezig)

- Houd 1,5 meter afstand

- Volg de aangegeven looprichting zodat in-en uitgaande bezoekersstromen gescheiden blijven

- Maar blijf thuis als u klachten heeft (koorts, hoesten, niezen, verkouden) of als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38C) en/of benauwdheidsklachten

- Volg de richtlijnen van de medewerkers en geschreven instructies

 

U kunt deze link volgen om de volledige tekst van het protocol te lezen.

Vrijwilligers gevraagd!

Deze andere manier van boeken uitlenen vraagt meer van onze vrijwilligers. Wie wil ons (met inachtneming van de RIVM-regels) helpen bij:

  • Het wegzetten van ingeleverde boeken (nadat ze 72 uur in quarantaine hebben gestaan) op dinsdag
  • Het klaarzetten van gereserveerde boeken op donderdag
  • Het toezicht houden op vrijdagavond? (Kwetsbare groepen als 65-plussers uitgesloten)

Als u/jij een mogelijkheid hebt om ons te helpen, geef dat dan op via dit formulier. Dan maken we een rooster. Vele handen maken licht werk! Hoe meer mensen zich opgeven, hoe minder vaak je aan de beurt bent.

Meer info? Bel of mail Maaike van den Hoofdakker, tel. 0488-482419 of e-mail: bibliotheek@hervormdkesteren.nl

Collectie

De collectie in de bibliotheek bestaat voornamelijk uit christelijke boeken en boeken die met het christelijk geloof verwant zijn. 
Deze ruim 8.000 boeken zijn verdeeld in de volgende categorieën:
- romans, -12+, -15+, -kinderboeken -jeugdboeken, -prentenboeken, -kind/hobby & informatie, -algemeen, -theologie, - pastoraat en opvoeding.
Iedereen, jong of oud, is van harte welkom. Hiervoor hoef je geen lid van onze kerkelijke gemeente te zijn.

Openingstijden en contributie

Elke vrijdagavond is de bibliotheek van 18.30 uur tot 20.00 uur open. De bibliotheek is te vinden op de eerste verdieping van het verenigingsgebouw Eben-Haëzer.
De contributie bedraagt voor 2020: kinderen € 12,- jongeren € 16,50 en volwassenen € 25,00. Hiervoor mag u en jij 3 boeken per week meenemen. De uitleentermijn is 3 weken. De boeken zijn één keer kosteloos te verlengen (voor 3 weken). Ook in de zomer is de bibliotheek open. Dan geldt er een langere uitleentermijn en kunnen er meer dan 3 boeken geleend worden.

Vragen of boeken verlengen

Voor vragen, neem gerust contact op met mevr. M.E. van den Hoofdakker-Heenck, tel. 0488-482419 of e-mail: bibliotheek@hervormdkesteren.nl. Verlengen kunt u doen door in te loggen met uw account (zie hierboven), via e-mail bibliotheek@hervormdkesteren.nl of telefonisch, door tijdens de openingstijden te bellen naar Eben-Haëzer, tel. 0488-481237.

Bankrekening bibliotheek

Rekeningnummer: NL30RABO0373710348 met de naam Diaconie Herv. Gemeente Kesteren Inz. Lectori Salutem.

Als u de statuten of het huishoudelijk reglement wil lezen, klik dan op een van onderstaande links.

- Statuten

- Huishoudelijk reglement

 

Bibliotheek
Kerkstraat 4, Kesteren