Verhuur verenigingsgebouw en kerk

Verenigingsgebouw

Het verenigingsgebouw Eben-Haëzer staat onder het beheer van de ouderlingen-kerkrentmeester en wordt gebruikt voor kerkelijke activiteiten.
Het dagelijks beheer berust bij Mirjam Keuter, tel. 06 58789783, e-mail: eh@hervormdkesteren.nl
 
Het gebouw is ook beschikbaar op afspraak voor vergaderingen en bijeenkomsten in een passende sfeer. Het telefoonnummer van de kerk en van het verenigingsgebouw is: 0488-481237

Kerk

Voor verhuur van de kerk kunt u contact opnemen met onze scriba, dhr. H. Hakkenberg, tel: 0488-483069 en e-mail: scriba@hervormdkesteren.nl.
Na akkoord kunt u voor praktische zaken contact opnemen met de fam. Hol, tel: 06-57160150 en e-mail: lmholborg@gmail.com.

Verenigingsgebouw Eben Haezer4
Kerkstraat 4, Kesteren