Kerkauto

Wanneer u de zondagse kerkdiensten of doordeweekse bijeenkomsten wilt bezoeken en u zit zonder vervoer dan kunt u hiervoor contact opnemen met de coördinator van de kerkauto, familie R. Spies tel. 0488-482393 of e-mail: aahm.spies@kpnmail.nl.
Het schema van de kerkauto’s is maandelijks te vinden in Hervormd Contact.

Verenigingsgebouw Eben Haezer
Kerkstraat 4, Kesteren