Catechese

Jongerencatechese

We vinden het van groot belang om de jongeren van onze gemeente te onderwijzen in de hoofdzaken van het christelijke geloof. We doen daarom een dringend beroep op de ouders om erop toe te zien dat hun kinderen de catechisatie volgen. En we vragen ouders erop te letten of het opgegevene geleerd en/of gemaakt is.

Voor het seizoen 2023-2024 is de groepsindeling en tijd als volgt:
Groep 1 (12-13 jaar) en groep 2 (14-15 jaar) 18.30 - 19.15 u.
Groep 3 (16-17 jaar): 19.30-20.15 u.
Groep 4 (18+): 20.30-21.15 u.

De catechisaties zijn op maandagavond in Eben Haëzer.

Aangepaste catechese

De aangepaste catechese is voor jongeren met een verstandelijke beperking vanaf 12 jaar.  Op deze avond wordt er een Bijbelverhaal verteld en besproken en een psalm of lied aangeleerd.
De aangepaste catechisatieavonden zijn om de week op maandagavond in Eben-Haëzer.

Contactpersoon is: Joke van Ooijen, e-mail jokees@solcon.nl, tel. 0488-480471

Belijdeniscatechese

Van harte hopen we dat velen zich geroepen voelen de goedheid en barmhartigheid van God te belijden en zich in het openbaar aan God en Zijn gemeente te verbinden. Mochten er vragen leven rondom de belijdeniscatechese en/of belijdenis doen, neem dan gerust contact op met ds. A Snoek. In overleg met de belijdeniscatechisanten wordt de belijdeniscatechisatie ingepland.

Huwelijkscatechese

Onze predikant nodigt jonge (aanstaande) echtparen uit om samen over het huwelijk en de voorbereiding hierop na te denken. De data voor deze catechese vinden in overleg plaats. Meestal gaat het om een aantal avonden.

Bijbel gem. Kesteren
Kerkstraat 4, Kesteren