20+ kring

Voor de jongeren in de gemeente die 20 jaar of ouder zijn is er de 20+ kring. Afwisselend komt een Bijbelboek (of Bijbelgedeelte) uit het Oude en het Nieuwe Testament aan bod. De leden maken - veelal in alfabetische volgorde - een inleiding met vragen die samen worden besproken. Na afloop van de kring (rond 21.30 uur) is er gelegenheid voor gezellig samenzijn.

Wanneer en waar:    1 keer per 3 weken op donderdagavond, afwisselend bij de kringleden thuis.
Tijdstip:                    20.00 - 22.00 uur  
Contactpersoon:       dhr. H. van der Kooij, tel.: 06 42805657 e-mail: vanderkooij@hervormdkesteren.nl

Kerkstraat 4, Kesteren