Kerkdiensten

Terug naar het overzicht

Voorganger: prop. J.G. Blok, Randwijk
Datum: 23-06-2024
Tijd: 10.00 uur
Informatie:

Dit is een link naar de uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

 

Collecten: 1e Werelddiaconaat (noodhulp door distributie van agrarische grondstoffen in Pakistan)
2
e kerk en eredienst
3
e onderhoud gebouwen
Zingen: Vz. Psalm   93:4
  Psalm 123:1 en 2
  Psalm 86:3 en 5
  Psalm 138:2 en 3
  Psalm 147:6
  Psalm 22:12
Schriftlezing: Markus 7:24-39
Tekst: Markus 7:28
 
Preekstoel en gemeente
Kerkstraat 4, Kesteren