Kerkdiensten

Terug naar het overzicht

Voorganger: ds. D. Breure, Kockengen
Datum: 16-06-2024
Tijd: 10.00 uur
Informatie:

Dit is een link naar de uitzending via wee.kerkdienstgemist.nl

 

Collecten: 1e Spaanse Evangelische Zending (bijbels onderwijs in Spaanstalige landen)
2
e kerk en eredienst
3
e onderhoud gebouwen
Zingen: Vz. Ps. 63:1
  Ps. 119:83+86
  Ps. 26:1
  Ps 1:1+3
  Ps. 73:14
  Ps. 31:15+17
 Schriftlezing: Romeinen 8:1-13
 Tekst: Romeinen 8:9
 

Het huis van ons leven

1. De bewoner

2. De inrichting

3. De Eigenaar

Preekstoel en gemeente
Kerkstraat 4, Kesteren