Welkom!

In onze Hervormde gemeente staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. God heeft ons geschapen met als doel om tot eer van Hem te leven en Zijn Naam groot te maken. Echter in het paradijs hebben wij gezondigd en daarom kunnen wij niet voor Hem bestaan. Uit liefde gaf God Zijn Zoon, de Heere Jezus, Die stierf aan het kruis op Golgotha. Zodat ieder mens die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft!

Kerkdiensten  

We zijn de HEERE dankbaar dat we in de kerk samen kunnen komen om Zijn Woord te horen. Elke zondag om 10.00 uur en om 16.30 uur. De diensten zijn ook digitaal te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Contact

Vragen of opmerkingen? Wij beantwoorden ze graag via contact.

Pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest

‘En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’

Handelingen 2:4
Kerkstraat 4, Kesteren