Kinderbijbeldoedag (KBDD) 1 juni 2024

Ga naar het nieuwsarchief | Gepubliceerd op: 24-02-2024

D.V. zaterdag 1 juni 2024 willen wij (HHG & HG Kesteren) voor alle basisschoolleerlingen uit ons dorp opnieuw een Kinderbijbeldoedag organiseren. Ook dit jaar wordt het gehouden op het schoolplein van het VLC. Deze dag is bedoeld om alle basisschoolleerlingen uit het dorp in contact te brengen met de Bijbel. Kinderen die al van de Bijbel weten zijn uiteraard ook van harte welkom. Tenslotte hebben we allemaal de Zaligmaker nodig.
Dit jaar is het thema: ‘Op reis’. Het Bijbelverhaal zal gaan over Naäman (2 Koningen 5). We hopen te zingen, knutselen, tussen de middag gezellig met elkaar eten en ’s middags diverse spellen met de kinderen te doen. Deze dag duurt van 10.30-14.15 uur.

Voor deze mooie en gezellige dag hebben we weer veel enthousiaste vrijwilligers nodig. Jongeren moeten minimaal de 1e klas VO doorlopen hebben. Daar deze dag ook kosten met zich meebrengt zijn sponsoren ook van harte welkom! Opgeven om te helpen of door je bijdrage te leveren kan door een e-mail te sturen naar kinderbijbeldoedag@gmail.com. Bij de kerkbode van april zal er een opgaveformulier met meer info voor vrijwilligers en sponsoren worden toegevoegd. Ook zal er weer een boekje gedrukt worden, zodat de kinderen zich kunnen opgeven!

We hopen dat jullie-u alweer enthousiast geworden zijn. Wij hebben er weer veel zin in.

Namens de commissie,
contactpersoon juf Snoek, 06-10628625.

 

Kerkstraat 4, Kesteren