Kerkdiensten

Terug naar het overzicht

Voorganger: ds. A.Snoek, Openbare Geloofsbelijdenis
1e Pinksterdag
Datum: 19-05-2024
Tijd: 10.00 uur
Informatie:

Dit is een link naar de uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

Dit is een link naar de liturgie als PDF

 

Collecten: 1e GZB pinksterzendingscollecte (kerkstichting in Thailand)
2
e kerk en eredienst
3
e onderhoud gebouwen
Zingen: Vz. Pinksterliederen
 

Psalm 95 : 1 en 3

 

Psalm 25 : 2

 

Psalm 9 : 1, 2 en 10

 

Psalm 84 : 6

 

Zingen door nieuwe lidmaten en kerkenraad: Psalm 139 : 14

 

Zingen door de gemeente (staande): Psalm 143 : 10 (gewijzigd)

 

Psalm 145 : 2

Schriftlezing:

Handelingen 2:1-11 en Efeze 3:14-21

Tekst:

Efeze 3:16-17Preekstoel en gemeente
Kerkstraat 4, Kesteren