Welkom!

In onze Hervormde gemeente staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. God heeft ons geschapen met als doel om tot eer van Hem te leven en Zijn Naam groot te maken. Echter in het paradijs hebben wij gezondigd en daarom kunnen wij niet voor Hem bestaan. Uit liefde gaf God Zijn Zoon, de Heere Jezus, Die stierf aan het kruis op Golgotha. Zodat ieder mens die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft!

Het is deze boodschap die elke zondag in onze gemeente klinkt en u en jij bent van harte uitgenodigd om onze kerkdiensten te bezoeken. Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten. Ook hiervoor geldt: van harte welkom.

Contact

Vragen of opmerkingen? Wij beantwoorden ze graag via contact.

Goedertierenheid

‘Looft de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.’

1 kronieken 16: 34
Kerkstraat 4, Kesteren